SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS
رویدادها
IPM
پذیرش محقق پسا دکتری

پژوهشکده ذرات و شتابگرها در فیزیک انرژی‌های بالا محقق پسادکترا می‌پذیرد. در این قسمت اقدام کنید.

بيشتر بخوانيد

IPM
هشتمین جایزه علیمحمدی در فیزیک و دومین جایزهٔ علیمحمدی در ریاضی

اعطای جایزۀ علیمحمدی به رساله‌هاي برتر دکتري فيزيک و ریاضی

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

کارگاه آموزشی پدیده های تجمعی و فیزیک یونهای سنگین
21 دی ماه 1396

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

کارگاه پژوهشگاه دانش های بنیادی با موضوع آشنایی با فیزیک و تکنولوژی شتابدهنده خطی الکترون
28 الی 30 بهمن ماه 1396

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

کارگاه پژوهشگاه دانش های بنیادی با موضوع پدیده شناسی فیزیک ذرات
2 اسفند ماه 1396

بيشتر بخوانيد

IPM
کنفرانس مشترک

دومین کنفرانس مشترک ایران و ترکیه با موضوع فیزیک LHC
1 تا 4 آبان ماه 1396

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

اولین کارگاه دو روز با ذرات بنیادی
10 و 11 آبان ماه 1396

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.