SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS
رویدادها
IPM
پذیرش محقق پسا دکتری

پژوهشکده ذرات و شتابگرها در فیزیک انرژی‌های بالا محقق پسادکترا می‌پذیرد. در این قسمت اقدام کنید.
لطفا درخواست‌ خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 ارسال نمایید.

بيشتر بخوانيد

IPM
پذیرش محقق پاره وقت

پژوهشکده ذرات و شتابگرها در فیزیک انرژی‌های بالا محقق پاره وقت می‌پذیرد. در این قسمت اقدام کنید.
لطفا درخواست‌ خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 ارسال نمایید.

بيشتر بخوانيد

IPM
کلاس بین المللی

کلاس بین المللی ذرات بنیادی
19 اسفندماه 1399

بيشتر بخوانيد

IPM
مدرسه

دومین مدرسه پیشرفته با موضوع هولوگرافی و اطلاعات کوانتومی
۲۵ تا ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹

بيشتر بخوانيد

IPM
وبینار نیم روزه

وبینار نیم روزه آشنایی دانش آموزان با فیزیک ذرات بنیادی ومسابقه بیم لاین
24 دی ماه 1399

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

دومین کارگاه بین المللی فیزیک ذرات تجربی- آشکارسازها و الکترونیک کاربردی
21 آبان ماه 1399

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

پنجمین کارگاه پدیده‌شناسی فیزیک ذرات
۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹

بيشتر بخوانيد

IPM
مصاحبه پذیرش دوره‌ی دکتری

مصاحبه معرفی شدگان برای ورود به دوره دکتری در گرایش فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها در روزهای 5 و 6 مهرماه 1399 انجام می‌گیرد.

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.