SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS
رویدادها
IPM
پذیرش محقق پسا دکتری

پژوهشکده ذرات و شتابگرها در فیزیک انرژی‌های بالا محقق پسادکترا می‌پذیرد. در این قسمت اقدام کنید.

بيشتر بخوانيد

IPM
هشتمین جایزه علیمحمدی در فیزیک و دومین جایزهٔ علیمحمدی در ریاضی

اعطای جایزۀ علیمحمدی به رساله‌هاي برتر دکتري فيزيک و ریاضی

بيشتر بخوانيد

IPM
کلاس بین المللی

کلاس بین المللی ذرات بنیادی
12 اسفند ماه 1396

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

کارگاه پژوهشگاه دانش های بنیادی با موضوع پدیده شناسی فیزیک ذرات
2 اسفند ماه 1396

بيشتر بخوانيد

IPM
کلاس بین المللی

کلاس بین المللی ذرات بنیادی
30 بهمن ماه 1396

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.