SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS
رویدادها
IPM
پذیرش هیات علمی

پژوهشکده ذرات و شتابگرها در فیزیک ذرات تجربی و پدیده شناسی، عضو هیات علمی می‌پذیرد.

بيشتر بخوانيد

IPM
پذیرش محقق پسا دکتری

پژوهشکده ذرات و شتابگرها در فیزیک انرژی‌های بالا محقق پسادکترا می‌پذیرد. در این قسمت اقدام کنید.

بيشتر بخوانيد

IPM
اخبار سرن

نخستین شتابدهی الکترون ها در امواج پلاسمایی برانگیخته شده با پروتون در پروژه AWAKE

بيشتر بخوانيد

IPM
اخبار ال اچ سی

مشاهده واپاشی بوزون هیگز به کوارک b

بيشتر بخوانيد

IPM
کنفرانس

بیست و پنجمین کنفرانس بهاره فیزیک
30-31 خرداد 1397
آمفي تئاتر ساختمان فرمانيه

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.