SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS
رویدادها
IPM
پذیرش محقق پسا دکتری

پژوهشکده ذرات و شتابگرها در فیزیک انرژی‌های بالا محقق پسادکترا می‌پذیرد. در این قسمت اقدام کنید.

بيشتر بخوانيد

IPM
کنفرانس نظریه ریسمان

پیشرفت‌های اخیردر نظریه ریسمان و موضوعات وابسته
18-21 اردیبهشت 1398
آمفي تئاتر ساختمان فرمانيه

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

کارگاه نیم‌روزه هیدرودینامیک و تراسپورت کایرال
7 اردیبهشت ماه 1398
سالن سمینار باغ لارک

بيشتر بخوانيد

IPM
کنفرانس

بیست و ششمین کنفرانس بهاره فیزیک
22 و 23 خردادماه 1398
آمفي تئاتر ساختمان فرمانيه

بيشتر بخوانيد

IPM
نهمین جایزه علیمحمدی در فیزیک و سومین جایزه علیمحمدی در ریاضیات

جایزه علیمحمدی ویژه رساله های برتر دکتری در ایران

بيشتر بخوانيد

IPM
کلاس بین المللی

کلاس بین المللی ذرات بنیادی
16 اسفند ماه 1397

بيشتر بخوانيد

IPM
کلاس بین المللی

کلاس بین المللی ذرات بنیادی
6 اسفند ماه 1397

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

چهارمین کارگاه پدیده شناسی فیزیک ذرات
اول اسفند ماه 1397

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.