SCHOOL OF PARTICLES AND ACCELERATORS
رویدادها
IPM
کنفرانس بهاره فیزیک

بیست و چهارمین کنفرانس بهاره فیزیک
3 و 4 خردادماه 1396

بيشتر بخوانيد

IPM
بورس فریدون منصوری

بورس فریدون منصوری در سال 2017 در نظریه ریسمان

بيشتر بخوانيد

IPM
کارگاه

کارگاه پژوهشگاه دانش های بنیادی با موضوع پدیده شناسی فیزیک ذرات
27 بهمن ماه 1395

بيشتر بخوانيد

IPM
پذیرش محقق پسا دکتری

پژوهشکده ذرات و شتابگرها در فیزیک انرژی‌های بالا محقق پسادکترا می‌پذیرد. در این قسمت اقدام کنید.

بيشتر بخوانيد

IPM
همکاری با پروژه سرن

همکاری مهندس الکترونیک با پروژه سرن

بيشتر بخوانيد

IPM
آگهی پذیرش همکار در پروژه همکاری با سرن

آگهی پذیرش همکار در پروژه همکاری با سرن

بيشتر بخوانيد

IPM
جایزه

پروفسور کامران وفا موفق به کسب جایزه درفیزیک بنیادی شدند.

بيشتر بخوانيد

footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.