* نام:  
* نام خانوادگی:  
* دانشگاه/پژوهشکده:  
* مرتبهٔ علمی:  
* زمینهٔ تحقیقاتی:  
* تلفن:  
* ایمیل:  
* کد ملی:  
آیا مایل به ارائهٔ مقاله هستید:   خیر         بله  
   

در صورتی که مقاله مورد نظر، چاپ شده است، آدرس DOI مقاله را به همراه خلاصه آن به زبان فارسی

(حداکثر 4 صفحه ) و در غیر اینصورت، نام دو داور مرتبط با موضوع  را همراه خلاصه مقاله ( به نحوی که در بالا ذکر شد) به نشانی زیر ارسال نمایید:

 2parphys@gmail.com

 

ضمناً مقاله نامه کارگاه پس از برگزاری در همین وبگاه موجود خواهد بود.

توضیحات:  

        Workshop Homepage
footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.