نشست يك روزه بررسی پيشرفت هاى اخير در آشکارسازی ماده تاريك
 
23 بهمن ماه 1392 (12 فوریه 2014)

آدرس محل برگزاری: تهران- ابتدای بزرگراه ارتش- روبروی اراج- جنب باغ بهشت- پژوهشگاه دانشهای بنیادی- سالن سمینار شتابگر ملی

 
                                                     footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.