محل برگزاری بیستمین کنفرانس بهاره فیزیک

2 -1 خرداد ماه  1392
تهران- خیابان فرمانیه - بین کامرانیه و دیباجی- نرسیده به سفارت ایتالیا- نبش کوچه شهید محمد فربین- پژوهشگاه دانش‌های بنیادی- سالن کنفرانس ساختمان جدید


   تلفن: 22809150  22280692


تلفن میهمانسرا: 22835059footer
 

webmaster | ipmic@ipm.ir   Copyright © 2012, All rights reserved.